Kurikulum

KURIKULUM DEPARTEMEN PENDIDIKAN BAHASA ARAB

Jenis Mata Kuliah

Jumlah sks

Mata Kuliah Umum (MKU)

14

Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)

8

Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF)

4

Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS)

12

Mata Kuliah Program Pengalaman Lapangan (MKPPL)

4

Mata Kuliah Keahlian Inti (MKKI) Prodi

86

Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Pilihan Prodi (MKKKP-Prodi)

16

JUMLAH TOTAL SKS

144

STRUKTUR KURIKULUM DAN SEBARAN MATA KULIAH (KURIKULUM 2018)

 
             

FAKULTAS 

: PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

 

 

 

       

DEPARTEMEN

: PENDIDIKAN BAHASA ARAB

 

   

PROGRAM  

: PENDIDIKAN BAHASA ARAB

  

 

       

JENJANG     

: S-1

 

 
             

NO

KODE

MATA KULIAH

SKS

SEMESTER

 
 

 

MATA KULIAH UMUM (MKU)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

KU101

Pendidikan Agama Islam

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

KU102

Pendidikan Pancasila

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

KU103

Pendidikan Kewarganegaraan

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4

KU104

Bahasa Indonesia

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

KU105

Pendidikan Jasmani dan Olah Raga*)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

6

KU106

Seminar Pendidikan Agama Islam

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

7

KU300

Pendidikan Kesenian*)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

8

KU400

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Jumlah

14

6

4

0

0

2

2

0

0

 

 

MATA KULIAH PENGENALAN PENGALAMAN SATUAN PENDIDIKAN (MKPLSP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

AR590

PROGRAM PENGENALAN SATUAN PENDIDIKAN

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Jumlah

4

0

0

0

0

0

0

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN (MKDK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

KD300

Landasan Pendidikan

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

KD301

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

KD303

Kurikulum dan Pembelajaran

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

4

KD304

Pengelolaan Pendidikan

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah

8

2

2

4

0

0

0

0

0

 

 

MATA KULIAH KEAHLIAN FAKULTAS (MKKF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

BS302

Literasi

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

BS303

Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah

4

0

0

2

2

0

0

0

0

 

 

MATA KULIAH KEAHLIAN PROGRAM STUDI (MKKPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

AR500

Strategi Pembelajaran Bahasa Arab

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

AR501

Literasi ICT dan Media Pembelajaran Bahasa Arab

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

AR502

Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

AR503

Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah

12

0

3

3

6

0

0

0

0

 

 

MATA KULIAH KEAHLIAN INTI (MKKI) PRODI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

AR100

‘Arabiyyah Asasiyyah**)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

AR101

Mahfudzat

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

AR102

Lughah Inzilijiyah

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

AR103

Tsaqafah ‘Arabiyyah

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

5

AR104

Nahwu li al-Mubtadi’in

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

6

AR105

Sharf li al-Mubtadi’in

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

7

AR106

Istima’

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

8

AR107

Qiraah li al-Mubtadi’in

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

9

AR108

Khat wa Imla

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

10

AR201

Nahwu li al-Mutawasithin

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

11

AR202

Sharf li al-Mutawasithin

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

12

AR203

‘Ilmu al-Lughah

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

13

AR204

Qiraah li al-Mutawasithin

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

14

AR205

‘Ilmu al-Bayan

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

15

AR206

Hiwar

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

16

AR207

Insya’ Asasiy

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

17

AR208

Kewirausahaan

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

18

AR301

Sharf li al-Mutaqaddimin

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

19

AR302

Insya’ Muwajjah

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

20

AR303

Ihsha’ Tarbawiy

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

21

AR304

‘Ilmu al-Ma’ani

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

22

AR306

Qira’ah li al-Mutaqaddimin

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

23

AR307

Nahwu li al-Mutaqaddimin

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

24

AR401

Insya’ Hurri

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

25

AR402

Ilmu al-Badi’

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

26

AR403

Tarjamah ‘Arabiyyah-Indunisiyyah

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

27

AR404

Khitabah

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

28

AR405

al-‘Arabiyyah li Aghradl Khashshah

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

29

AR406

‘Ilmu Lughah al-Nafsiy

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

30

AR407

Adab ‘Arabiy

2

 

 

 

 

 

 

2

  

31

AR408

Mantiq

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

32

AR511

Tarjamah Indunisiyyah-Arabiyyah

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

33

AR512

Taujih al-Risalah al-‘Ilmiyyah

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

34

AR514

Munaqasyah

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

35

AR515

Al-lughah al-Indunisiyyah li Nathiqi al-‘Arabiyyah

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

36

AR504

Tathbiq al-Qawaid al-‘Arabiyyah *)

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

37

AR505

Dirasah al-Nushus al-Islamiyyah *)

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

38

AR509

Thariqah al-Bahts

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

39

AR506

‘Ilmu Lughah al-Ijtima’iy

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

40

AR507

Nadwah ‘Ilmiyyah

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

41

AR508

‘Irab al-Quran

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

42

AR598

Skripsi

6

 

 

 

 

 

 

 

6

 

43

AR599

Ujian Sidang

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Jumlah SKS

86

12

10

12

12

13

13

8

6

 

 

MATA KULIAH KEILMUAN PILIHAN PRODI (MKKPP) **)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PAKET PAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

AR308

‘Ulum al-Quran

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

AR310

‘Ulum al-Hadits

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

AR411

Tahdzib al-Akhlaq

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

4

AR516

Hadlarah Islamiyyah

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

5

AR513

Tafsir wa Hadits Tarbawiy

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

6

AR520

Fiqh wa Ushuluhu

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

7

AR521

Thuruq Tadrisi Mawad Islamiyyah

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

AR522

Ilmu al-Kalam

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Jumlah SKS MKKPP

16

0

0

0

0

6

6

4

0

 

MATA KULIAH KEILMUAN PILIHAN PRODI (MKKPP) **)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PAKET TERJEMAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

AR111

Qawaid al-Lughah

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

AR109

Mushthalahat

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

AR110

Nazhariyyah al-Tarjamah

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

4

AR309

Komposisi

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

5

AR410

Tathbiq al-Tarjamah

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

6

AR409

Munazharah

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

7

AR523

Fiqh al-Lughah

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

AR524

‘Ilmu al-Dalalah

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Jumlah SKS MKKPP

16

0

0

0

0

6

6

4

0

 

Jumlah Total SKS

144

20

19

21

20

21

21

12

10